Da li mogu da grupišem parcele?

By |2017-11-08T21:47:51+01:0027 октобра, 2017|

Da, možete. Generalno je moguće grupisati manje površine u veće celine (proizvodne jedinice) ili podeliti veće površine na manje delove. Npr. parcele se mogu grupisati u table, dok plastenike i staklenike možemo podeliti na manje delove (zasad, deo, brod, gondola,..) a voćnjak možemo podeliti u više celina zavisno od zasada. Sve zavisi od potreba i [...]

Da li mogu da vodim evidenciju o troškovima?

By |2017-11-08T21:57:23+01:0027 октобра, 2017|

Da, možete. Krajnji rezultat evidencije knjige polja je, upravo, kalkulacija proizvodnje. Svi troškovi se vezuju za proizvodni nalog, time i za određenu kulturu i površinu. Troškovi se evidentiraju za: utrošen repromaterijal, utrošeno vreme rada zaposlenih i mašina/vozila. Svaku zabeleženu aktivnost prati i određeni trošak, kao u navedenom primeru. U skladu sa tim se i na [...]

Da li su aktivnosti predefinisane?

By |2017-11-08T22:14:57+01:0023 октобра, 2017|

Da, sve aktivnosti i podaktivnosti su predefinisane. Prilikom kreiranja proizvodnog naloga za svaku aktivnost unosite podaktivnosti koje možete odabrati iz padajućeg menija. Za svaku od tih aktivnosti u podgrupa aktivnosti unosite detaljnije podatke.

Koliko precizno mogu da vodim evidenciju o aktivnostima?

By |2017-11-02T08:59:37+01:0020 октобра, 2017|

Evidencija aktivnosti je veoma detaljna. Za svaku aktivnost bira se podaktivnost, recimo obrada zemljišta / zaoravanje žetvenih ostataka. Za svaku podaktivnost beleže se podaci o utrošenom materijalu, utrošenim satima rada mašina, zaposlenih i vozila, troškovi kao i neki opšti podaci. Koliko ćete precizno i ažurno voditi ove evidencije je na Vama da odlučite.

Go to Top