SOFTVERSKI PAKETI

Pred vama je pregled softverskih paketa za web aplikaciju KnjigaPOLJA.

Ispod tabele pogledajte detaljinije objašnjenje funkcionalnosti koje nudimo.

Cene su izražene sa PDV-om

 

Basic

1440 rsd mesečno 15552 rsd godišnje
 • Broj korisnika aplikacije: 1
 • Broj poljo. gazdinstava/firmi: 1
 • Površina: voćari do 10Ha, povrtari do 10Ha, ratari do 10Ha
 • Broj kultura: voćari do 2, povrtari do 3, ratari do 2
 • Broj istovremeno otvorenih proiz. naloga*: voćari do 5, povrtari do 10, ratari do 5
 • Automatsko povlačenje kursne liste sa servisa NBS*: IMA
 • Evidencija radnika: 1
 • Evidencija mašina/vozila: 1
 • Mogućnost definisanja sopstvenih šifarnika*: NEMA
 • Izveštaji*: osnovni – IMA, srednji – NEMA, napredni – NEMA
 • Modul za praćenje fakturisane i naplaćene robe*: NEMA
 • Raspodela opštih troškova po ključu*: NEMA
 • Raspodela aktivnosti na više poriz. naloga po ključu*: NEMA
 • Pristup cenovniku časova rada ljudi, mašina i artikala: NEMA
 • ONLINE PODRŠKA*: 1h MESEČNO

Standard

4200 rsd mesečno 45360 rsd godišnje
 • Broj korisnika aplikacije do 3
 • Broj poljo. gazdinstava/firmi: do 2
 • Površina: voćari do 20Ha, povrtari do 15Ha, ratari do 50Ha
 • Broj kultura: voćari do 5, povrtari do 8, ratari do 3
 • Broj istovremeno otvorenih proiz. naloga*: voćari do 10, povrtari do 15, ratari do 10
 • Automatsko povlačenje kursne liste sa servisa NBS*: IMA
 • Evidencija radnika: do 10
 • Evidencija mašina/vozila: do 5
 • Mogućnost definisanja sopstvenih šifarnika*: MOŽE
 • Izveštaji*: osnovni – IMA, srednji – IMA, napredni – NEMA
 • Modul za praćenje fakturisane i naplaćene robe*: IMA
 • Raspodela opštih troškova po ključu*: NEMA
 • Raspodela aktivnosti na više poriz. naloga po ključu*: IMA
 • Pristup cenovniku časova rada ljudi, mašina i artikala: IMA
 • ONLINE PODRŠKA*: 2h MESEČNO

Profesional

8520 rsd mesečno 92016 rsd godišnje
 • Broj korisnika aplikacije do 5
 • Broj poljo. gazdinstava/firmi: do 3
 • Površina: voćari do 50Ha, povrtari do 20Ha, ratari do 50Ha
 • Broj kultura: NEOGRANIČENO
 • Broj istovremeno otvorenih proiz. naloga*: voćari do 15, povrtari do 20, ratari do 15
 • Automatsko povlačenje kursne liste sa servisa NBS*: IMA
 • Evidencija radnika: NEOGRANIČENO
 • Evidencija mašina/vozila: NEOGRANIČENO
 • Mogućnost definisanja sopstvenih šifarnika*: MOŽE
 • Izveštaji*: osnovni – IMA, srednji – IMA, napredni – IMA
 • Modul za praćenje fakturisane i naplaćene robe*: IMA
 • Raspodela opštih troškova po ključu*: IMA
 • Raspodela aktivnosti na više poriz. naloga po ključu*: IMA
 • Pristup cenovniku časova rada ljudi, mašina i artikala: IMA
 • ONLINE PODRŠKA*: 3h MESEČNO

Treba Vam više od paketa?

ENTERPRISE 

REŠENJE

Pozovite za ponudu

Dodatne informacije:

*Broj istovremeno otvorenih porizvodnih naloga:

Aplikacija KnjigaPOLJA zasniva se na poizvodnim nalozima. Jedan proizvodni nalog prati jedan ciklus proizvodnje za jednu kulturu.

*Automatsko povlačenje kursne liste sa servisa NBS:

Aplikacija Vam omogućava da pratite sve utroškove i prihode, paralelno, u dve valute. A brigu o trenutnom kursu prepustite NBS. Nema potrebe da preračunavate iznose iz jedne valute u dugu, aplikacija će to učiniti za Vas.

*Mogućnost definisanja sopstvenih šifarnika:

Aplikacija Vam nudi predefinisane šifarnike za:

 • vrste površina (plastenik, staklenik, njiva, tabla, voćnjak, …),
 • hierarhiju površina (jedna tabla se sastoji iz dve ili više njive, …),
 • definisanje osobina površina (recimo kod plastenika vodi se evidencija o veličini/površini, vrsti i debljini folije, …),
 • aktivnosti/poslove (setva, đubrenje, žetva, …)

*Izveštaji:

Svaka evidencija završava se izveštajem. Bilo da se radi o jednostavim ili kompleksnim, izveštaji su neophodni u svakom poslovanju. Zato Vam naša aplikacija nudi nekoliko različitih izvštaja za praćenje Vašeg gazdinstva/firme:

 • OSNOVNI: pregled proizvodnog naloga, izveštaj o setvenoj strukturi, izveštaj o troškovima;
 • SREDNJI: izveštaj o troškovima, aktivnostima, prihodima i prinosima, finansijski izveštaj;
 • NAPREDNI: izveštaj o aktivnostima korisnika aplikacije.

*Modul za praćenje fakturisane i naplaćene robe:

Uz pomoć aplikacije KnjigaPOLJA možete kreirati dokumente koji će pratiti prodaju i naplatu robe. Na taj način imaćete jasan uvid u finansijsko stanje prodaje i naplate.

*Raspodela opštih torškova po ključu / raspodela aktivnosti na više proizvodnih naloga po ključu:

Svima je poznato da u toku proizvodnje nastaju i troškovi tj dešavaju se aktivnosti za koje ne možemo precizno reći da su vezane za određen proizvodni nalog. Aplikacija Vam omogućava da definišete ključ po kojem će se troškovi i utrošeno vreme za ove aktivnosti deliti na sve proizvodne naloge koje odaberete.

*ONLINE PODRŠKA:

Svaki korisnik ima pravo na online podršku od strane našeg tipa u vrmenu koje je definisano paketom koji ste odabrali.