Da, možete voditi evidenciju i ako se radi o organskoj proizvodnji. Uskoro ćemo uraditi i set izveštaja u formi koja se zahteva od strane sertifikacionih tela.