Šest kreditnih linija Razvojnog fonda Vojvodine za poljoprivredna gazdinstva

Za kreditne linije Razvojnog fonda AP Vojvodine može se konkurisati do kraja godine, zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.

Namena kreditnih linija

Konkursi su namenjeni za:

 • dugoročne kredite za poljoprivredu
 • dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 • dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije
 • kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
 • dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma
 • dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu

U pitanju su namenska sredstva za nabavku:

 • poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije,
 • opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu,
 • osnovnog stada i matičnog jata,
 • pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo,
 • sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada s opremanjem površina pod zasadima,
 • protivgradnih mreža s naslonom i mreža za zasenčavanje,
 • plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor,
 • za izgradnju bunara i nabavku opreme i sistema za navodnjavanje,
 • nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 • za kupovinu,  izgradnju, adaptaciju i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 • za kupovinu, izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Iznos kredita je od 300.000 do 100.000.000 dinara u skladu s kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva.

Sopstveno učešće je najmanje 20 odsto predračunske vrednosti investicije i uplaćuje se pre realizacije kredita.

Rok vraćanja kredita je sedam godina u okviru kojih je obuhvaćen i grejs-period koji može biti do 24 meseca, kada se obračunava i plaća interkalarna kamata (što je slučaj i kod ostalih kreditnih linija).

Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Sredstva iz ove kreditne linije namenjena su za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

U zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva iznos kredita je od 300.000 do 20.000.000 dinara.

I za ovaj kredit potrebno je učešće od najmanje 20 odsto vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Rok vraćanja kredita je, takođe, sedam godina, u okviru kojih je obuhvaćen i grejs period koji može biti do 12 meseci.

Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

traktor i valjanjeKrediti za ovu liniju odnose se na finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije u iznosu od 100.000 do 5.000.0000 dinara.

Kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou. Potrebno je sopstveno učešće od najmanje 20 % predračunske vrednosti za finansiranje pogonskih mašina. U slučaju finansiranja priključnih mašina učešće nije potrebno.

Prilikom obračuna iznosa kredita uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatnu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.

Rok vraćanja kredita je do pet godina. Grejs-period je do šest meseci,u okviru kojeg se obračunava i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, što važi i za obračun i plaćanje anuiteta.

Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

Pravo učešća na ovom konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Iznos kredita je u skladu s kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i može biti od 300.000 do 10.000.000 dinara.

Godišnja kamatna stopa s garancijom je jedan, dva ili tri odsto.

Rok vraćanja tranši kredita je do 12 meseci od dana realizacije kredita. Period raspoloživosti je 48 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveza po prethodnoj tranši.

Konkurs za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma koji subvencioniše Pokrajinski sekretarijat za razvoj privrede i turizma

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Krediti se dodeljuju za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:

 • izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta;
 • izgradnju, adaptaciju i opremanje sportsko-rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga;
 • obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma;
 • nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
 • dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira;
 • ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Iznos kredita je od 300.000 do 10.000.000 dinara. Sopstveno učešće je najmanje 20 odsto predračunske vrednosti investicije, bez obrtnih sredstava.

Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatnu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a. Godišnja kamatna stopa sa garancijom je jedan, odnosno dva odsto, a sa hipotekom dva, odnosno tri odsto.

Rok vraćanja kredita je do sedam godina, u koji je uključen i grejs-period do 24 meseca.

Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

plastenik rasadZa podršku investicijama u poljoprivredi u skladu s odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja namenjena je ova kreditna linija.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge razvrstane u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava s aktivnim statusom koji su podneli zahtev Upravi za agrarna plaćanja o odobrenju projekta u okviru IPARD podsticaja.

Minimalan iznos kredita može biti od 150.000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije kredita i to za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina u skladu sa listom prihvatljivih investicija i troškova i raspisanim javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Maksimalan iznos kredita je 800.000 evra i to za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu pod prethodno navedenim uslovima.

Rok vraćanja kredita je sedam godina u okviru kojih je obuhvaćen i grejs-period do 24 meseca, a u okviru kojeg se obračunava i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Na isti vremenski period obračunavaju se i plaćaju i anuiteti.

SVE KONKURSE U CELOSTI MOŽETE POGLEDATI OVDE

Za KnjiguPOLJA piše: Aleksandra Mihajlović (Poljosfera)

Podelite ovaj post