Importovanje katastarskih podataka o Vašoj parceli

U saradnji sa kompanijom Geospatial Data Systems razvijena je nova opcija u aplikaciji KnjigaPOLJA koja se odnosi na mogućnost importovanja katastarskih podataka o Vašim parcelama.

Na osnovu spiska parcela koji ste nam dostavili biće Vam uslužno urađeno:

  • Prikaz svih parcela koje obrađujete,
  • Svi prateći podaci za parcele (površina, vrsta zemljišta, vlasnik, …),
  • Mogućnost pretraživanja po broju parcele,
  • Automatsko lociranje na mapi,
  • Mogućnost korišćenja pregleda parcela na pametnim uređajima (telefon, tablet, …).
GIS - Prikaz parcela na mapi

Ovo Vam obezbeđuje dve vrlo bitne stvari:

  1. Bazu podataka sa Vašim parcelama koje su vidljive na mapi,
  2. Korišćenjem ove opcije na pametnim uređajima npr. telefonu možete u svakoj prilici na terenu proveriti da li se nalazite ispred željene parcele, čime se izbegavaju greške tipa „obradili smo tuđu parcelu“.

Više informacija objavićemo za 30.tak dana!