Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine

U Banji Koviljači, održan je 10. seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine.

Cilj seminara bio je da se na konkretnim primerima, kroz predstavljanje dobre prakse i razmenu znanja i iskustava, ukaže na mogućnosti i domete koje ova služba pokazuje kada se radi o razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Tokom seminara nekoliko termina je bilo posvećeno prezentovanju primeni informacionih tehnologija u poljoprivredi. Pored BioSense instituta i naša firma „YuTeam Software“ imala je priliku da predstavi svoje softversko rešenje KnjigaPOLJA.

Želeli smo da na pravi način predstavimo aplikaciju i ukažemo na značajnu pomoć koju može da pruži kada je u pitanju prikupljanje i evidentiranje podataka u svrhu savetodavstva, kao i pristupačnost tih podataka krajnjim korisnicima putem interneta.