Podrška

Trudimo se da svim našim korisnicima pružimo maksimalnu tehničku podršku svakog dana!

Zbog toga smo obezbedili video tutorijale, uputstvo za korišćenje apliakcije u PDF formatu kao i email i telefonsku podršku. Video tutorijali i PDF uputstvo su uvek dostupni na našem sajtu kao i u samoj aplikaciji.

Za telefonsku podršku od strane našeg tima potrebno je da pozovete +381 23 510 986 radnim danom u periodu od 9h do 15h.

Video tutorijali

Trudili smo se, što je više moguće, da pojednostavimo aplikaciju ali i da Vam obezbedimo sve potrebne funkcionalnosti i više od toga. Međutim, verujemo da će biti situacija u kojima će pomoć dobro doći.

Savetujemo Vam, ukoliko naiđete na problem, da prvo pronađete i pogledate odgovarajući video.

Ukoliko i dalje imate neke nejasnoće budite slobodni da nas kontaktirate, biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Video br. 1 – Uvod

Video br. 2 – Zaglavlje aplikacije

Video br. 3 – Korisnička podešavanja i izmena lozinke

O web aplikaciji KnjigaPOLJA. Kako pristupiti aplikaciji, odabrati firmu, šta je prikazano na glavnom ekranu?

Šta sadrži zaglavlje aplikacije? Kako pronaći Uputstvo za korišćenje aplikacije?

Kako izmeniti osnovna korisnička podešavanja? Kako promeniti korisničku lozinku?

Video br. 4 – Meni

Video br. 5 – Vrste površina

Video br. 6 – Površine, unos podataka

Gde se nalazi i šta sadrži meni?

Čemu služi šifarnik vrsta površina? Kako definisati nove vrste površina?

Čemu služi šifarnik površina? Kako definisati nove površine?

Video br. 7 – Površine, proizvodna jedica i povezivanje

Video br. 8 – Kulture

Video br. 9 – Proizvođači

Šta je proizvodna jedinca? Kako definisati proizvodnu površinu?

Kako definisati novu kulturu? Kako novoj kulturi dodati boju i/ili sliku?

Kako definisati novog proizvođača? Čemu služi proizvođač Nepoznat?

Video br. 10 – Robne grupe

Video br. 11 – Artikal, unos

Video br. 12 – Artikal, unos cene

Kako definisati novu robnu grupu?

Kako definisati novi artikal? Šta su osnovna i alternativna jedinica mere i kako ih definisati?

Kako definisati cenovnik artikala? Od kad važi definisana cena?

Video br. 13 – Artikal, mineralna đubriva

Video br. 14 – Artikal, zaštitna sredstva

Video br. 15 – Vrste vozila

Kako koristiti pomoć pri unosu mineralnih đubriva?

Kako koristiti pomoć pri unosu zaštitnih sredstava?

Kako definisati vrste vozila/priključnih mašina?

Video br. 16 – Vozila

Video br. 17 – Radnici

Video br. 18 – Poslovi, aktivnosti

Kako definisati novo vozilo/priključnu mašinu?

Kako uneti podatke o radnicima?

Šta je šifarnik poslova? Kako menjati osobine posla? Kako poslu dodati robnu grupu artikala koje ćemo koristiti tokom posla? Kako posao pridružiti određenom tipu proizvodnje?

Video br. 19 – Cenovnik poslova

Video br. 20 – PN, Uvod i unos PN

Video br. 21 – PN, Ikonice u redu

Kako definisati cenovnik poslova? Iz čega se sastoji cena posla?

Proizvodni nalog – Kako uneti nov proizvodni nalog? Šta je od podataka bitno?

Proizvodni nalog – Šta znači svaka od ikonica u produžetku proizvodnog naloga?

Video br. 22 – PN, Objašnjenje ekrana za unos

Video br. 23 – PN, Unos aktivnosti

Video br. 24 – PN, Izmena podatka na aktivnosti

Proizvodni nalog – Šta se sve nalazi na ekranu za unos aktivnosti?

Proizvodni nalog – Kako se unose podaci o aktivnostima?

Proizvodni nalog – Kako izmeniti podatke o aktivnostima? Šta ako se željeni materijal ne nalazi u padajućem meniju iz kojeg biram utrošak materijala?

Video br. 25 – PN, Faktura

Video br. 26 – PN, Naplata I deo

Video br. 27 – PN, Naplata II deo

Proizvodni nalog – Kako se kreira faktura i šta ona predstavlja?</p<

Proizvodni nalog – Kako evidentirati naplatu prodate robe na osnovu unete fakture?

Proizvodni nalog – Kako evidentirati naplatu prodate roba nezavisno od evidentiranih faktura?

Video br. 28 – PN, Izveštaj u donjem delu ekrana

Video br. 29 – Digitalna mapa

Video br. 30 – Izveštaji

Proizvodni nalog – Pregled tabelarnih i grafičkih prikaza. Pregled izveštaja proizvodnog naloga.

Kako koristiti digitalnu mapu? Kako na njoj ucrtati željenu površinu?

Izveštaji – Pregled.