Web aplikacija KnjigaPOLJA 2.0

Glavni ekran
Digitalna mapa
Proizvodni nalog
Izveštaji

KnjigaPOLJA je zamišljena kao ekspertski sistem za stručnu pomoć svima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Obuhvaćeno je: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i vinogradarstvo.

Sistem čini web aplikacija koja je projektovana kao alat za planiranje i praćenje svakodnevnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Sistem je potpuno grafički orijentisan što daje veliku preglednost. Sve proizvodne površine (table, parcele, plastenici, staklenici, itd) se prate na digitalnoj mapi koja Vam je dostupna na glavnom ekranu aplikacije. Imate mogućnost da sami beležite i grupišete sve proizvodne površine u zavisnosti od potreba Vaše proizvodnje. Na primer: tabla može biti sastavljena iz više parcela, staklenik može biti podeljen na više delova.

Svakoj kulturi možete pridružiti određenu boju i sliku što obezbeđuje preglednost zasada na mapi.

KnjigaPOLJA predstavlja značajnu pomoć u planiranju proizvodnje.

Omogućava jednostavno analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa), kao i troškova i prihoda za svaki segment svake aktivnosti pohranjenih u bazi podataka tokom prethodnih godina.

Glavni ekran

Glavni ekran aplikacije organizovan je tako da pruži uvid u najbitnije podatke vezane za proizvodnju. Na ovom ekranu videćete sve otvorene proizvodne naloge, vreme preostalo do planiranog završetka naloga, očekivani termin završetka proizvodnje (isporuke proizvoda), spisak proizvodnih jedinica angažovanih u proizvodnji i digitalnu mapu na kojoj su ucrtane parcele, plastenici itd.

Ovde, takođe, možete ažurirati sve podatke vezane za proizvodne jedinice i proizvodne naloge.

glavni ekran

Digitalna mapa

Deo glavnog ekrana zauzima digitalna mapa na kojoj možete ucrtati sve proizvodne površine. Svaka proizvodna površina označena je onom bojom kojom ste definisali kulturu koja je zasađena na ovoj proizvodnoj površini.

mapa

Proizvodni nalog

U okviru jednog proizvodnog naloga beleže se sve aktivnosti koje su vezane za proizvodnju jedne kulture, od pripreme zemljišta preko đubrenja, setve, nege useva, berbe itd. Beleže se utrošeni sati rada mašina, vozila i ljudi, količina utrošenog repromaterijala i ostali troškovi (navodnjavanje, usluge trećeg lica, savetodavne aktivnosti, …).

Pored redovnih aktivnosti postoji mogućnost beleženja različitih zapažanja u toku procesa proizvodnje, koji su bitni za kasnije analize i planiranje proizvodnje.

Opšti troškovi

Opšti troškovi su svi oni troškovi koji nastaju u toku proizvodnje, ali nisu vezani za konkretne proizvodne aktivnosti.

U delu aplikacije namenjenom evidenciji proizvodnih naloga postoji poseban deo za definisanje, evidentiranje i raspodelu ovakvih troškova.

Recimo da je potrebno evidentirati savetodavne aktivnosti trećeg lica prema Vašem gazdinstvu. Veoma je lako uneti ovakav trošak i kroz koeficijent definisati način na koji će ovaj trošak opteretiti odabrane proizvodne naloge. Troškovi se mogu definisati kao godišnji, mesečni ili jednokratni.

opsti troskovi

Zajedničke aktivnosti

U toku proizvodnje često se dešava da se neke aktivnosti rade, tako reći, grupno tj. da se ista aktivnost radi u isto vreme za više različitih kultura.

Recimo da je u pitanju đubrenje koja će se u toku jednog dana radi u više plastenika odnosno na više njiva, a u tim plastenicima imamo različite kulture (paradajz, papriku, zelenu salatu, …) tj. na njivama imamo različite žitarice (pšenica, raž, ječam, …).

align=“justify“>Ovo je veoma lako uraditi u delu aplikacije koji je namenjen zajedničkim aktivnostima na sličan način kao i kod raspodele opštih troškova.

Aktivnosti u okviru jednog proizvodnog naloga

U okviru svakog proizvodnog naloga beleže se pojedinačne aktivnosti koje su vezane za konkretni proizvodni nalog. U zavisnosti od toga kako definišete poslove, aplikacija nudi grupe i podgrupe aktivnosti za koje se unosi utrošeno vreme, materijal i novac.

proizvodni nalog

Prihodi

U okviru proizvodnih naloga možete evidentirati i prihode koju su nastali od direktne prodaje dobara ili iz nekog drugog izvora ali su povezani sa konkretnim proizvodnim nalogom.

Imate jasan uvid u fakturisanu robu kao i u naplaćena potraživanja.

faturisano i naplaceno

Grafikoni i tabelarni pregled

Svaki proizvodni nalog sadrži i tabelarni i grafički prikaz svih troškova i prihoda po različitim kategorijama.

proizvodni nalog grafikoni

Izveštaji

Pored toga što na samom proizvodnom nalogu imate uvid u sve detalje proizvodnje jedne kulture na raspolaganje su Vam dati i različiti izveštaji koji omogućavanju uporedan prikaz svih podataka unetih u samu aplikaciju.

Setvena struktura

Izveštaj setvene strukture daje Vam prikaz zasada svih kultura za tu firmu ili poljoprivredno gazdinstvo. Imate tabelarni i grafički prikaz, kao i prikaz ukupno iskorišćenog zemljišta.

izveštaj setvena struktura