„Digitalizacija u poljoprivredi“ konferencija o praktičnoj primeni informacionih tehnologija u poljoprivredi

Primena savremenih informacionih tehnologija budućnost je i u poljoprivredi.

Kakve koristi poljoprivrednici mogu imati od primene konkretnih digitalnih platformi i aplikacija prikazano je na konferenciji „Digitalizacija u poljoprivredi“ koju su u Zrenjaninu organizovali YuTeam Software i Regionalna privredna komora Srednjobanatskog upravnog okruga.

Učesnici konferencije Digitalizacija u poljoprivredi Zrenjanin

KnjigaPOLJA za jednostavnije vođenje poslova i planiranje

Preduzeće YuTeam Software, domaćin Konferencije, je predstavio svoju web aplikaciju KnjigaPOLJA.

Savremena, ali jednostavna za korišćenje, ova aplikacija predstavlja značajnu pomoć u vođenju poljoprivrednog gazdinstva ili firme koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Programer Una Jovanović Milkovski govorila je o tehničkim karakteristikama aplikacije i mogućnostima koje ona pruža poljoprivrednicima. KnjigaPOLJA omogućava precizno planiranje i analize aktivnosti, optimalizaciju organizacije rada, pomoć pri uvođenju ISO i GLobalGAP standarda. Sve to uz grafičke i tabelarne preglede i jednostavno korišćenje aplikacije, rekla je Milkovski.

Agronom „Carske bašte“, preduzeća koje se bavi proizvodnjom povrća, Vesna Nikolin, predstavila je iskustva u vođenju KnjigePOLJA.

Aplikaciju koriste nešto duže od godinu dana i to za praćenje proizvodnje svih povrtarskih kultura koje uzgajaju u svojim plastenicima i na otvorenom. Veoma su zadovoljni, jer nakon unošenja podataka u aplikaciju moguće je vršiti analize i planiranje, rekla je Nikolin.

DunavNET: Istraživanjima i inovacijama do rešenja za „pametnu“ poljoprivredu

Kompanija DunavNET, koja je osnovana je 2006. godine, predstavila je svoju platformu agroNET.

Konstantno težeći inovaciji, u domen ekspertize DunavNET-a spada celokupan proces implementacije rešenja baziranih na IoT tehnologijama (Internet inteligentnih uređaja-Internet stvari), od senzora i komunikacione opreme, do trajnog čuvanja podataka u oblaku, njihove vizualizacije i obrade, rekla je menadžer kompanije Spasenija Gajinov.

Kompanija je veoma aktivna u oblasti istraživanja i inovacija i učestvuje u međunarodnim projektima, finansiranim od strane Evropske komisije poput H2020, u oblastima unapređenja IoT tehnologija i pilotiranja novih rešenja u različitim domenima.

Korišćenjem inovacija nastalih u ovim projektima, kompanija razvija sopstvena rešenja koja plasira na međunarodnom tržištu.

DunavNET je Microsoftov partner za IoT i cloud tehnologije. IoT rešenja iz DunavNET portfolija realizovana su na Microsoft Azure platformi. Gajinov je objasnila i da postoji tematska podela u tri grupe: rešenja za pametne gradove (cityNET), pametnu poljoprivredu (agroNET) i rešenja za industriju (glueNET) i da su unutrašnja organizacija i procesi u skladu sa međunarodnim ISO standardima 9001 i 27001.

Šta je agroNET i kako pomaže poljoprivrednicima i agro preduzećima?

U okviru rešenja namenjenih unapređenju i optimizaciji poljoprivredne proizvodnje, preduzeće DunavNET razvilo je agroNET platformu.

agroNET platforma

AgroNET platforma predstavlja digitalnu platformu, „u oblaku“, namenjenu unapređenju poljoprivredne proizvodnje, smanjenju troškova i istovremenom povećanju prinosa i kvaliteta proizvoda, a time i profita.

Osnovna funkcionalnost agroNET platforme je prikupljanje, objedinjavanje i prikaz podataka o radu svih aspekata poljoprivredne proizvodnje, od lokacije i načina rada mehanizacije, statusa i kontrole zalivnog sistema, do podataka sa različitih senzora, meteo stanica, i drugih uređaja koji se koriste u prozvodnji.

agroNET uredjaj u vinogradu

Ovim se na jednom mestu formira bogat set podataka koji se međusobno kombinuju i analiziraju kroz set ekspertskih modula koji omogućuju optimizaciju procesa navodnjavanja, predikciju pojave bolesti i štetočina

u usevima, praćenje rada poljoprivrednih mašina i vozila, upravljenje osnovnim sredstvima u cilju optimizacije njihove upotrebe, praćenje useva na veli

kim površinama upotrebom satelitskih snimaka, kao i mogućnost vođenja proizvodne evidencije, objasnila je Gajinov.

Svaki ekspertski modul koristi različite parametre merene u realnom vremenu (temperatura i vlaga vazduha, vlaga zemljišta, količina padavina, GPS lokacija…), kombinuje ih sa odgovarajućim modelima (vrsta useva, period vegetacije, karakteristike zemljišta, prognozni modeli pojave bolesti i štetočina…) i zahvaljujući ugrađenoj ekspertskoj analizi kreira jednostavne instrukcije o potrebnim aktivnostima u cilju optimizacije proizvodnje.

AgroNET platforma se može povezati sa postojećim sistemima pružajući mogućnost uvida u različite podatke na jednom mestu.

Geografski informacioni sistem (GIS)

O Geografsko informacionom sistemu (GIS) govorio je Miodrag Bogunović, savetnik na poslovima razvoja GIS-a u Gradskoj upravi grada Zrenjanina.

GIS je sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih i drugih podataka iz različitih oblasti jednog grada ili opštine, koji su ranije čuvani u analognom, papirnom (mape, karte) i digitalnom obliku (tabelarni excel dokumenti).

U gradskoj upravi u Zrenjaninu GIS je počeo da se koristi 2012. godine završetkom projekta „Uspostavljanje GIS centra u Zrenjaninu“, koji je realizovan na iskustvima grada Subotice, zajedno sa partnerskim opštinama Novi Bečej, Žitište i Nova Crnja u okviru Exchage 3 programa Evropske Unije, rekao je Bogunović.

GIS centar postavlja različite podatke na WebGIS portal grada Zrenjanina.

WebGIS portal sadrži desetak digitalnih mapa (industrijske zone, gradski adresar, mrežna infrastruktura, kulturno-istorijsko nasleđe, demografske karakteristike, planska dokumenta, poljoprivredno zemljište…). Na mapama se postavljaju: građevinske i poljoprivredne parcele, stambeni i poslovni objekti, zone oporezivanja, zaštite životne sredine…

Korišćenjem GIS-a do podataka o parcelama, objektima…

Najkorisniji alat, čemu GIS i treba da služi, je kao i kod Google mapa, mogućnost pretraživanja podataka o parcelama, objektima, ulicama i kućnim brojevima…

Prikaz parcela sa povezanim podacima iz excela GIS

Preko WebGIS portala i poljoprivrednici mogu pronaći vektorski i rasterski prikaz granica katastarskih opština, zatim podatke u različitim razmerama o tačnim lokacijama na digitalnoj mapi poljoprivrednih parcela putem opcije PRETRAGA-Katastraske parcele i izborom Katastarske opštine i broja parcele, objasnio je Bogunović.

Preko ovog portala (obeleženo kućicom) se može pristupiti i servisu RGZ-a KnWeb gde se izborom katastarske opštine i broja parcele mogu saznati podaci o vlasnicima zemljišta (parcela i delova parcela) i objektima.

Osim ovih usluga GIS je u mogućnosti da izvrši i pretvaranje različitih excel i drugih dokumenata sa X i Y koordinatama o građevinskim i poljoprivrednim parcelama sa stvarnim stanjem parcela na terenu i izvrše njihovo pretraživanje po različitim kriterijumima, rekao je Bogunović i dodao da GIS pravi i različite vrste izveštaja i mapa u pdf i drugim formatima.

Korisne informacije i zanimljivi tekstovi za poljoprivrednike

Na Konferenciji je bilo reči i o prednostima informisanja poljoprivrednika putem internet portala, o čemu je govorila Aleksandra Mihajlović, urednica specijalizovanog portala Poljosfera.

Za KnjiguPOLJA piše: Aleksandra Mihajlović (Poljosfera)